KHÔNG COVID CÓ KHẢ THI?

Đợt bùng phát dịch Covid 19 lần thứ 4 đang diễn biến phức tạp, và dường như chưa có dấu hiệu dừng lại. Các biện pháp chống dịch đã từng giúp chúng ta thành công trong 3 đợt dịch trước tỏ ra ít hiệu quả trong đợt dịch này. Liệu chúng ta có nên tiếp… Continue reading KHÔNG COVID CÓ KHẢ THI?